Screenworx er en komponist-trio bestående av Ola Holmen, Tony Waade og Edvard Bolås. Tilsammen besitter de årelang kompetanse innen komposisjon og musikkproduksjon.

Med et bredt spekter av kompetanse bærer produksjonene til Screenworx preg av et variert, sjangeruavhengig og tilpasningsdyktig musikalsk uttrykk.


Musikken produsert av Screenworx har blitt brukt i et stort omfang musikkproduksjoner.

VÅRE KUNDER

- vi har tidligere samarbeidet med blant annet